Brandhout wint opnieuw aanzien als energiebron

De vraag naar energie in de wereld blijft nog steeds toenemen. Helaas slinken de vele brandstofreserves ziender ogen. Daar moet zeker iets aan gedaan worden voordat het te laat is!

Brandhout zorgt al eeuwen voor warmte. Tevens kun je met brandhout elektriciteit opwekken. Dat laatste zal met een nieuwe techniek steeds meer efficiënt benut kunnen worden. Brandhout is een natuurlijke brandstof die eigenlijk enorm duurzaam is. Het materiaal is CO2-neutraal. Dat wil zeggen dat de CO2 die tijdens de verbranding vrijkomt opnieuw tijdens het fotosyntheseproces wordt opgenomen en zo is de cirkel opnieuw rond.

Hout heeft een enorm streepje voor op de eerste generatie biobrandstoffen, het is namelijk geen voedsel voor de vele mensen. Bomen zijn zo geen concurrent voor het eetbare mais en suikerbiet, die ook gekweekt worden als biobrandstof. Bossen staan dus ook niet op gronden die dienst doen als landbouwgrond. Een competitie met voedselproductie treedt hier dus zeker niet op. Brandhout is echt ecologisch en enorm efficiënt.

Die vele voordelen die deze herontdekte energiebron biedt, wil men nu nog verder uitpuren. De energiewinning wil men dus verhogen uit hout als men de steeds stijgende brandstofvraag wil beantwoorden. Aan de hand van nabij-infrarood licht kan men de energie-inhoud van hout bepalen. Bedoeling van dit alles is om uiteindelijk de beste boomsoorten te selecteren die gebruikt kunnen worden om energie op te wekken.

Zo bieden bijvoorbeeld wilg, naaldhout en populier (snelgroeiende soorten) veel verbrandingsenergie op. Eik en es, beiden traaggroeiende boomsoorten, zijn dan weer goed voor in de kachel. Hout van deze bomen geven veel trager en dus langer hun warmte af.

Kortom, brandhout is zeker nog niet afgeschreven. Met goede kweekprogramma’s en onder toeziend oog van de vele overheidsinstellingen, is hout opnieuw aan een opmars bezig. De vergeten energiebron zou wel eens de toekomstige motor kunnen worden van onze wereld.