houtverkoop

Vroeger was het zoeken naar brandhout in de bossen heel gewoon. Men ging gretig sprokkelen of gewoon brandhout hakken. De tijd dat men afhankelijk was van houtkachels en open haarden is wat voorbij. Niettemin wordt tegenwoordig nog gekapt in de bossen. De bosbouw is nog steeds bestaande, hoewel de afzetmarkt van de houtverkoop gewijzigd is.

Een bos telt tegenwoordig vele functies waarvan één het produceren van hout. Dit hernieuwbare product kent vele toepassingen in de industrie, maar brandhout wordt niet vergeten. Jaarlijks gaat men kappen in de bossen, maar men moet rekening houden dat het bos er niet onder lijdt. Het bos moet voortbestaan en in staat blijven om een nieuwe generatie bomen tot stand te laten komen. Nu wordt per jaar een openbare verkoop gedaan van het hout in de bossen. Iedere houtvesterij organiseert een dergelijke houtverkoop. Data van houtverkopen zijn hier te vinden.

De houtvesterijen dienen het volume hout dat gekapt mag worden, in te delen in verschillende loten. Eventuele kopers van hout kunnen deze loten voor de dag van de verkoop ervan gaan bekijken. Tijdens de houtverkoop worden de loten per opbod of per afbod verkocht. Dus op een houtverkoop wordt het hout op stam verkocht. De koper moet dus na de aankoop zelf zijn bomen gaan kappen in het bos. Hout verkopen en opkopen per lot is daarom vaak voor gespecialiseerde houtbedrijven.

In de Vlaamse openbare bossen wordt per jaar meer dan honderdduizend kubiek hout verkocht en geëxploiteerd! Zoals eerder gezegd wil men de toekomst van de vele bossen zeker niet in gevaar brengen met houtkap en daarom is een erkenningsregeling opgesteld. Houtkap dient dus verantwoord en vakkundig gedaan te worden. De erkenningsregeling is opgesteld met behulp van ANB. Zowel kopers als exploitanten dienen zich aan de regels te houden.

Een bos leeft en een bos wordt gebruikt. Er bestaan vele productiebossen die enkel zijn aangepland geweest om de bomen te rooien. Daarnaast heb je meer de recreatieve bossen, waar mensen kunnen in ontspannen. In dergelijke bossen worden hier en daar bomen gekapt, wat de mensen natuurlijk niet graag zien. Toch dient men als goede bosbeheerder soms eens te kappen in een bos. Dit om andere goede bomen plaats te geven. Daarnaast hoeft een zieke boom ook niet steeds opgeruimd te worden. Te ijverig bomen hakken is ook niet goed. Een zieke of dode boom kan voor vele dier- en plantensoorten een aangename plek zijn. Die bomen vormen soms een micronatuur in een bos.

Een openbare houtverkoop is dus sterk bepaald volgens regels. Men kan dus niet zomaar bossen gaan kappen tot de laatste boom. Bij een houtverkoop dient het juiste volume hout verkocht te worden. Dit om het bos te beschermen en gelukkig maar.

Tags: , , , , ,